Czy leci z nami pilot?

Załamanie rynku budowlanego, które obserwujemy obecnie, a co raczej pewne, będziemy śledzić jeszcze przez najbliższe 2-3 lata, to kolejne wyzwanie dla kategorii stolarki budowlanej. Gdyby opierać się jedynie na wieloletniej historii sprzedaży, można by zaryzykować stwierdzenie, że producenci okien są nadprogramowo krzywdzeni przez czynniki zewnętrzne. Ten, kto zna jednak kuchnię, w życiu nie powie w ten sposób. Nie chcę wracać już do największych przywar, jakimi „dysponuje” branża. O tym było już wielokrotnie. Wystarczy po prostu przytoczyć przysłowie, które mówi o tym, że czego się Jaś nie nauczył, Jan nie będzie umiał.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.