Karpacki paradoks

Carpathia to projekt o zasięgu co najmniej europejskim. Przy tak pożądanych atrybutach, zawężanie go do wymiaru lokalnego byłoby nierozsądne. Delikatnie mówiąc. Na pewno nie jest to także koncept jedynie turystyczny. Celem jest rozwój społeczno-gospodarczy regionu, zaś turystyka ma być jedynie kołem zamachowym. To właściwy sposób podejścia. W zasadzie jedyny, jeśli mamy na uwadze planowane działania i punkt odniesienia, jakim są doświadczenia szwajcarskie. Pytanie, w którym miejscu jesteśmy? Właśnie tak postawione pytanie pokazuje sytuację, którą można określić jako „karpacki paradoks”. Nie dlatego, że jest niespotykana. Rzecz w poziomie rozbieżności.

Tekst ukazał się pierwotnie w Magazynie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki „Horyzont Alpejsko-Karpacki” 2015, nr 15-16, s. 6-7.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.