Mój manifest GSP

Jakoś nie było nigdy okazji, żeby zaprezentować komplet własnych przekonań, wartości i sposobu myślenia. Przemycałem te kwestie przy różnych okazjach. Sygnał o gorszym sorcie Polaków jest wyśmienitą okazją, aby przedstawić swój profil, jasno określić kim jestem i czego można się po mnie spodziewać. Może każdy powinien zrobić to samo i nosić manifest w portfelu, aby, podobnie jak poprzez dowód osobisty, umożliwić szybką identyfikację. Zachęcam. Poniżej mój manifest.

 

Piotr Lutek, urodzony w Lublinie 25 czerwca 1975 oświadcza, że:

1. Kocha swój kraj najbardziej na świecie i nie zamierza nigdy emigrować. Jednocześnie jest świadomy jego wad i słabości.

2. Cieszy się, że Polska jest w strukturach Unii Europejskiej, ceni przywileje i szanuje obowiązki z tym związane.

3. Marzy, aby Polska była dostawcą wysokospecjalizowanych usług i produktów, dbając o rozwój swoich talentów i kompetencji.

4. Wierzy w wolny rynek, bez ingerencji państwa w jego funkcjonowanie.

5. Uważa, że największymi wartościami są praca i budowa wspólnego dobra, nie tylko na dziś, ale także dla przyszłych pokoleń.

6. Jako katolik, szanuje wszystkie wyznania, ludzi o różnym kolorze skóry i poglądach.

7. Docenia demokrację i ufa, że to najlepszy system na świecie, żałując jednocześnie, że nikt nie wymyślił lepszego.

8. Wierzy w Boga, ale nie wierzy, że Bóg ma coś przeciwko metodzie in vitro i miłości pomiędzy ludźmi bez względu na płeć.

9. Ma przekonanie, że Bóg na pewno nie akceptuje pedofilii, wiarołomności, dzielenia ludzi na lepszych i gorszych oraz szargania ich godności.

10. Jest konserwatywnym liberałem, więc wyznaje niezmienność praw i reguł życia publicznego oraz wolność jednostki.

 

Jest mi lżej.

Piotr Lutek

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.