Publikacje

Kluczowy mariaż

Sprzedaż i marketing to, w zasadzie, papużki nierozłączki. Marketing bez sprzedaży, nastawiony tylko i wyłącznie na komunikację z otoczeniem w celu budowy wizerunku to, według powszechnej opinii, sztuka dla sztuki. [...]
Czytaj więcej

Horyzont: Czas na Karpaty

Wśród różnych typów turystów, najsilniej oczekującym przeżywania jest tzw. Prawdziwy Podróżnik. Sensem jego aktywności życiowej jest chęć poszukiwania wrażeń dostarczanych mu w nieustających podróżach. W ujęciu nowoczesnym każdy człowiek podróżujący [...]
Czytaj więcej

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.