Co zrobić, aby miasta i regiony się bogaciły?

Rozmowa z Robertem Stępowskim z portalu marketingmiejsca.com.pl na temat strategii marek miejsc i programów promocji. Przygotowane przed kilkoma laty strategie często nie spełniły swojej roli i stały się urzędowymi „półkownikami”. Co zatem zrobić, by w ostatniej perspektywie finansowej unijnych środków wykorzystać maksymalnie dawane szanse. Czy należy zmienić sam dokument, czy zupełnie na nowo opracować proces wdrażania znajdujących się w nich zapisów? Zapraszam do wysłuchania rozmowy.

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.