Konferencja marki Lubelskie

Jeśli pozostałej części regionu wydaje się, że całość sprawy załatwi urząd marszałkowski, dedykując markę Lubelskie, wydając pieniądze na nią, to jest ona w poważnym błędzie, gdyż musi pojawić się efekt synergii, a on pojawi się tylko wtedy, gdy „kupon” zostanie wrzucony przez różne strony – Piotr Lutek.

Czytaj więcej >>>

Dr Jacek Pogorzelski zaznaczył, że sukces marketingowy zależny jest w dużej mierze od dwóch zmiennych – czasu i pieniędzy. Dlatego jego zdaniem, aby marka Lubelskie mogła zaistnieć jako silny i rozpoznawalny w świadomości Polaków brand należy działać szybko i na dużą skalę. Nie należy jednak zapominać przy tym o bardzo konkretnych i wąsko sprofilowanych działaniach podkreślających tożsamość marki i budujących oczekiwane skojarzenia z regionem.

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.