Webinarium LCK #21: Jak zbudować odporność firmy rodzinnej?

Podczas webinarium rozmawialiśmy o przewadze konkurencyjnej firmy, jako głównym elemencie odporności firmy w trakcie kryzys. Nasi eksperci opowiedzieli, jak dzięki unikalnej propozycji wartości, przemyślanej strategii oraz dopasowanemu modelowi biznesowemu można złamać obecne reguły rynku i zmienić jego zachowanie, jednocześnie zdobywając nowych klientów i skalując swoją działalność. Dowiedzieliśmy się również, jak przejść od poznawania potrzeb odbiorców do ich edukowania i tworzenia nowych trendów rynkowych. Zapraszamy, do obejrzenia bardzo interesującej i merytorycznej dyskusji!

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.