gospodarkapodkarpacka.pl: Carpathia – marka turystyczna dla Karpat

Marka istnieje w głowach ludzi, by popychać ich do kupowania, do nawet nieracjonalnego wydawania na coś pieniędzy. Logo to nalepka na szuflady. […] Chciałbym powiedzieć, że Karpaty są markowe, ale tak nie, bo dla każdego oznacza coś innego. […] Góry są pretekstem do tego, by tam coś przeżyć. Ważna będzie też praca nad sensoryką marki, nad doświadczeniem jej wszystkimi zmysłami. Tak, by turysta powiedział nie tylko byłem, ale widziałem, słyszałem, smakowałem.

W Rzeszowie podczas trwającego II Alepjsko-Karpackiego Forum Współpracy Piotr Lutek zaprezentował nową strategię dla marki Carpathia.

gospodarkapodkarpacka.pl

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.