Diagnoza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie lubelskim

W celu rozwoju przemysłu kreatywnego w województwie lubelskim rekomenduje się stworzenie sieci współpracy złożonej z jednego ośrodka fokusowego i kilku wyselekcjonowanych ośrodków rozproszonych pod roboczą nazwą Lubelska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Kreatywnej. Funkcję ośrodka fokusowego ma pełnić Lublin, zaś ośrodkami rozproszonymi powinny być: Kazimierz Dolny, Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

A. Gołoś, P. Lutek, Diagnoza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie lubelskim, raport dziedzinowy projektu badawczego, Lublin 2012.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.