Podręcznik dobrych praktyk w zakresie zarządzania terytorialnymi markami turystycznymi

 

Zagrożenia, ale też nowe szanse w globalnym świecie doprowadziły do istotnych zmian zarówno w samym rynku turystycznym, jak również w jego strukturze. Niewątpliwie rację ma prof. Piotr Zmyślony twierdząc, że również polska turystyka staje przed kolejnym wyzwaniem rozwojowym, mającym zasięg ogólnoświatowy. Jest nim konieczność przeniesienia wymiaru zarządzania turystyką na szczebel obszarów recepcji turystycznej – miast i regionów. Wyzwanie to jest pochodną globalnych uwarunkowań: rozwoju technologicznego, zmieniających się trendów konsumpcji turystycznej, zmiany roli rządów i decentralizacji sprawowania władzy publicznej, a także wymagań gospodarki opartej na wiedzy. W najbliższych latach coraz większe znaczenie na rynku turystycznym będzie miała umiejętność integracji działań danego obszaru turystycznego. Te miejsca, które będą wysyłały spójny komunikat marketingowy oraz oferowały dobrze przygotowane kompleksowe produkty turystyczne, będą uzyskiwały przewagę konkurencyjną. Do tego konieczne jest profesjonalne zarządzanie rozwojem i promocją turystyki.

 

M. Basiński, K. Kuźma, P. Lutek, E. Ostrowska, J. Tucka, Podręcznik dobrych praktyk w zakresie zarządzania terytorialnymi markami turystycznymi, oprac. na zlecenie i ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu Polskie Marki Turystyczne, Warszawa 2019.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.