Senat RP: Rola marki w konkurencyjności Polski

Marki stają się dziś wszechobecne i wpisane są już do dziedzictwa ludzkości. Mimo tego każdy wytworzony produkt obecnie można podrobić. Marka natomiast to coś więcej niż produkt, to także zestaw wartości, które w tym przypadku są niepodrabialne. Obecnie marki nie skupiają się na pozycjonowaniu tylko wokół jednej cechy marki. Marka jest czymś więcej – to skomplikowany twór z zasobem cech, które identyfikują go spośród innych. Bardzo dobrze obrazuje to przykład marki Ameryka, której odbiorcy potrafią przypisać różne cechy w zależności od swoich potrzeb. Jest to silna marka z pozycją, której trudno zaszkodzić. Logo marki we współczesnej kulturze jest znakiem szczególnym.

P. Lutek, Rola marki w konkurencyjności Polski, materiały wewnętrzne Senat RP, Warszawa, październik 2013.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.