Impact: Wartość marki

Marka jako element majątku przedsiębiorstwa nabiera coraz większego znaczenia. Przyczyną tego zjawiska jest konsument, jego ciągłe zmieniające się potrzeby, rosnące przywiązanie do istniejących już marek, a dodatkowo fakt, że budżet, jaki przeznacza się na konsumpcję, ulega ograniczeniu.

P. Lutek, Wartość marki, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, kwiecień 2002, s. 52–53.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.