Wspólnota: Miasto jest jak firma

Tworzenie strategii biznesowych opiera się na analizie luki konkurencyjnej w ramach kategorii. Kiedy przełożymy to na pole strategii miast, punktem wyjścia będzie utworzenie mapy kompetencji w wielowymiarowej przestrzeni. W efekcie, czarno na białym, zobaczymy, gdzie możemy się ulokować. Końcowym etapem jest wypracowanie głównej idei miejsca, która określi jego wyjątkowość, będzie kluczowym atraktorem i źródłem rozwoju.

Czytaj więcej: Miasto jest jak firma, rozmowa z Piotrem Lutkiem, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota 2002, nr 10/1354, s. 24-25.

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.