All posts tagged: konsulting

Kluczowy mariaż

Sprzedaż i marketing to, w zasadzie, papużki nierozłączki. Marketing bez sprzedaży, nastawiony tylko i wyłącznie na komunikację z otoczeniem w celu budowy wizerunku to, według powszechnej opinii, sztuka dla sztuki. [...]
Czytaj więcej

Dobry handlowiec

W naszej pracy doradczej coraz częściej dotykamy problemów związanych z handlowaniem. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że obecne czasy kryzysowe dają się we znaki wszystkim, [...]
Czytaj więcej

Walka o klienta

Ostatnio zostałem zapytany o kolejne kroki związane z budowaniem marki okien i drzwi. Niby nic prostszego. żę, zadanie nie jest takie oczywiste. Większość ma ograniczone środki, a produkt praktycznie identyczny. [...]
Czytaj więcej

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.