Przyszedł czas na życzenia

Przyszedł czas na życzenia świąteczne… Wszystkim życzę dużo zdrowia i pomyślności, ale ponieważ jest to czas szczególny, metafizyczny, warto wykorzystać ten moment, by przesłać życzenia specjalne. I tak:

  • Prezydentowi Naszego Miasta życzę, by Nowy Lublin nie pozostał tylko (notabene bardzo dobrym!) hasłem wyborczym
  • Rajcom miejskim życzę więcej szczęścia w hazardzie, a dokładnie mówiąc w podbijaniu stawek, by nie powtórzył się problem, jaki mamy z Górkami Czechowskimi
  • Władzom samorządowym na Lubelszczyźnie życzę wykorzystania szans i chęci wspólnego działania
  • Naszym klientom życzę efektów biznesowych przerastających ich wyobrażenia
  • Moim wspólnikom życzę wytrwałości i niekończącej się pasji
  • Naszym pracownikom życzę radości z pracy i coraz lepszych wyników (trochę egoistycznie, ale co tam).

Piotr Lutek

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.