All posts tagged: brydż

Rola jednostki

Wielki Paweł Jasienica był zwolennikiem poglądu, że na kształt historii mogą wpływać pojedyncze jednostki. Pisał też, że błahe wydarzenie może odegrać dużą rolę tam, gdzie personalne ambicje zastępują politykę. Ta […]

Czytaj więcej

Flaki z olejem

Od pewnego czasu zauważyłem u siebie pewne zjawisko, które wcześniej byłoby nie do pomyślenia. Przejście od fanatycznego kibica-choleryka do zobojętniałego oglądacza. Jednym słowem, mam w dupie futbolowe Mistrzostwa Świata. Nie […]

Czytaj więcej

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.