Analiza potencjału gospodarczo-społecznego i strategia komercjalizacji Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage

camerimage

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Fundacji Tumult na Rynku Nowomiejskim w Toruniu zaprezentowano Analizę potencjału gospodarczo-społecznego i strategię komercjalizacji Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Dokument przygotował międzynarodowy zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Celucha.

Dla mnie najważniejsze są w pomyśle budowy centrum trzy rzeczy. Po pierwsze – jest to unikalna rzecz. Po drugie – jest zbilansowane z punktu widzenia grup docelowych i rynków, na których może działać. To nie jest inicjatywa, która jest tylko jednorynkowa. Jeśli ten rynek się zgra, to powstaje pytanie, co z tym dalej robić. W tym przypadku mamy bardzo dużo potencjałów biznesowych, które można łączyć. Dzięki temu można rozwijać centrum w stabilnej formie. A trzecia rzecz dotyczy tego, co jest zawarte w samym rdzeniu strategii. Dotyczy to sztuki filmowej. Jest ona bardzo ważna, to ogromny rynek. On nigdy nie stanie w miejscu i gwarantuje rozwój. Nie tylko tego obiektu, ale i miasta. Jestem z Lublina i powiem szczerze, że zazdroszczę Toruniowi, że powstanie tu taki obiekt.

– mówi Piotr Lutek.

Czytaj więcej >>>

W przypadku ECFC mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, które jeśli będzie dobrze prowadzone, będzie punktem odniesienia dla innych flagowych projektów dla miast […] Sztuka filmowa jest doskonałym tematem, który gwarantuje stabilność w czasie i rozwój, nie tylko tego obiektu, ale całego miasta…

Czytaj więcej i posłuchaj wypowiedzi>>>

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.