Horyzont: Czas na Karpaty

Wśród różnych typów turystów, najsilniej oczekującym przeżywania jest tzw. Prawdziwy Podróżnik. Sensem jego aktywności życiowej jest chęć poszukiwania wrażeń dostarczanych mu w nieustających podróżach. W ujęciu nowoczesnym każdy człowiek podróżujący to właśnie turysta, który poznaje świat, doświadczając pełni jego oferty, poszukując wciąż nowych wrażeń i przeżyć. Podróżnik oczekuje od świata stale nowych informacji. Bycie turystą oznacza dla niego pewien sposób spędzania wolnego czasu, kolekcjonowania wrażeń. Szuka nowych doświadczeń, a tych może mu dostarczyć tylko to, czego jeszcze nie widział, a w każdym razie coś, co jest różne od codzienności. Ten typ współczesnego człowieka to osoba zamożna, która woli jeździć do krajów biedniejszych i nie integruje się ze społecznością odwiedzaną, wyjeżdża, aby wrócić z nowymi, egzotycznymi doznaniami. Nie chyba potrzeby przekonywać, że Karpaty mogą być dla takiego konsumenta, wymarzonym miejscem. Oznacza to także, że z punktu widzenia pochodzenia pionierami oferty regionu może być przede wszystkim mieszkaniec Europy Zachodniej, zaś dopiero jego naśladowcą konsument krajowy. Całkiem przyjemna perspektywa.

Horyzont

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.