Impact: Czy wiemy, czym jest jakość ?

Jakość zwykle sprawia wszystkim bardzo wiele kłopotów. Kłopoty ma klient, gdy produkt przyniesiony ze sklepu okazuje się zgoła zupełnie czymś innym, niż ten, za który chętnie zapłacił. Kłopot mają przedsiębiorstwa, kiedy potencjalny odbiorca żąda certyfikatu systemu jakości. Wreszcie, kłopot mają analitycy, bo tak naprawdę niezwykle trudno określić znaczenie jakości dla współczesnego rynku i zarządzania przedsiębiorstwem.

P. Lutek, Czy wiemy, czym jest jakość, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, maj 2002, s. 54–56.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.