Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju: Klucz doświadczeń jako skuteczne narzędzie zarządzania ofertą turystyczną miejsca

Zmiany na rynku przyczyniają się do zmian organizacyjnych w wielu przeróżnych typach organizacji, które pracują na rzecz dostarczania wartości dla konsumentów. Zasadniczym powodem zachodzących zmian są m.in.: postęp technologiczny, zmuszająca do innowacyjności silna konkurencja czy wzrost zamożności społeczeństw. Również współczesne koncepcje marketingu nie pozostają bez znaczenia. Jedną z nich jest marketing doświadczeń, który odzwierciedla założenia nowej ery, którą można nazwać erą doznań. Zgodnie z tym nurtem, konsumenci poszukują czegoś więcej niż dobrych jakościowo produktów, usług czy znanych marek. Dostawcy produktów i usług zmuszeni są do przedefiniowania oferty i działań w kierunku tworzenia zdolności do generowania niezapomnianych doznań, które konsument odbiera. Rynek nasycony jest mnogością podobnych, przeciętnych dóbr i usług. Owocuje to presją cenową i nasileniem walki konkurencyjnej. Rozwiązaniem jest przekształcenie zwykłego produktu w nadzwyczajne doświadczenie. Doświadczenia nie mogą funkcjonować samodzielnie, ale mogą zostać zespolone z tradycyjnymi dobrami i usługami, stając się ich najważniejszą częścią i główną przyczyną satysfakcji klientów. Tak wzbogacone produkty zyskują najwyższą wartość dla nabywców, umożliwiając realizację najwyższych zysków dla przedsiębiorców.

P. Lutek, Klucz doświadczeń jako skuteczne narzędzie zarządzania ofertą turystyczną miejsca, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk”, Zeszyt 275, rok 2019, s. 29–47.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.