Kluczowy mariaż

Sprzedaż i marketing to, w zasadzie, papużki nierozłączki. Marketing bez sprzedaży, nastawiony tylko i wyłącznie na komunikację z otoczeniem w celu budowy wizerunku to, według powszechnej opinii, sztuka dla sztuki. Z drugiej strony każdy dział handlowy, bez wsparcia reklamowego czy promocyjnego, ma ogromne problemy z realizacją stawianych przed nim celów związanych ze zbytem towarów. Na pierwszy rzut oka całość wydaje się oczywista. Praktyka rynkowa wielokrotnie jednak pokazuje, że te dwie, ważne funkcje przedsiębiorstwa nie do końca ze sobą współdziałają.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.