Biuletyn Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze: Marketingowe grzechy miast i gmin

Budowanie marki miejsca to proces wieloletni. Bliżej mu do dekady lub nawet dwóch. Próba przyspieszania tego procesu prowadzi do zasypywania odbiorców milionem różnych komunikatów, co wprowadza jeszcze większy chaos. Idea marki to rzecz święta i nie związana jedynie z komunikacją. Żeby stała się ważna i wiarygodna dla użytkowników trzeba cierpliwości i konsekwencji.

5 grzechów głównych popełnianych przez samorządy i organizacje zajmujące się marketingiem terytorialnym według Piotra Lutka.

Biuletyn Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.