Marketing i Rynek: Model przygotowania strategii marki miejsca

Elementem potocznej wiedzy stało się przekonanie, że świat stał się jednym wielkim rynkiem. Globalizacja spowodowała, że nie tylko przedsiębiorstwa, ale również kraje, regiony i miasta są zmuszone rywalizować o każdy rodzaj odbiorcy – turystów, inwestorów i mieszkańców. W tym zmienionym krajobrazie niezmiennym pozostaje pojemność ludzkiego umysłu. Oznacza to, że poszczególne marki nie tyle walczą o trwałą, silną pozycję w głowie konsumenta, ile o to, aby w ogóle tam zaistnieć.

P. Lutek, A. Gołoś, Model przygotowania strategii marki miejsca, „Marketing i Rynek”, 2010, nr 10, s. 17–24.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.