MediaRun.pl: SYNERGIA – nowa grupa firm marketingowych

Stworzenie Grupy Marketingowej Synergia nie jest efektem formalnej fuzji firm – każda z nich zachowa swoją niezależność. Porozumienie jest zatem konsolidacją w zakresie prowadzonych przez firmy – członków grupy działań. Koordynatorem działań grupy jest Piotr Lutek z agencji Martis Lublin – jednego z sześciu członków grupy Synergia.

MediaRun.pl

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.