Relacje: Historia pewnej transformacji

Transformacja, na którą zdecydował się zarząd IP [Instal-Projekt], zaczęła się właśnie od tego ostatniego elementu. W proces poszukiwania własnej tożsamości opartej na odkryciu misji i wartości zaangażowano wszystkich, 300 Współpracowników, którzy dzięki temu nie tylko wyzwolili w sobie niespotykaną energię, ale także – a może przede wszystkim – zaczęli inaczej patrzeć na organizację i jej otoczenie. Etap ten był niezbędny, aby poszukać optymalnej zmiany strategicznej i pchnąć przedsiębiorstwo na nowe tory konkurencyjności. Podstawowe pytanie, jakie zostało w otwarty sposób postawione, brzmiało: w czym naprawdę jesteśmy dobrzy i czy na pewno są to grzejniki? Ten punkt wyjścia zaowocował niezwykle ambitną strategią rynkową, która w zasadzie codziennie zmusza zespół Współpracowników do działania w oparciu o zupełnie nowe narzędzia, procesy i sposób myślenia. Moment niezwykle ekscytujący.

Piotr Lutek, Jakub Ścierzyński, Historia pewnej transformacji, „Relacje. Magazyn firm rodzinnych” 2020, nr 42, 2020, nr 4, s. 24-26.

 

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.