proto.pl: Samorządy: budowanie marki czy (tylko) promocja?

„Dobra strategia marki to dokument maksymalnie uproszczony, krótki i prezentujący klarowną wizję (…), ale poprzedzony wnikliwą analizą tego, co mamy i gdzie jest wolny obszar, który można zawłaszczyć” – komentuje Piotr Lutek, prezes Synergii. I dodaje, że mimo iż nie wszystkim strategiom samorządów można się wnikliwiej przyjrzeć, wśród tych szerzej znanych najlepszy pomysł na siebie ma Gdańsk. Jego strategia jest wyważona i zawiera cele możliwe do realizacji – także te związane z globalnym charakterem marki miasta.

proto.pl

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.