Segmentacja, rynki docelowe i pozycjonowanie… czyli dylematy współczesnego marketingu

Zarówno teoretycy jak i praktycy marketingu przyznają, że w obecnym kształcie rynku, biorąc także pod uwagę utrzymującą się na nim recesję, pierwszą zasadą strategii marketingowej firm będzie nie tyle wyprodukowanie i sprzedaż, ile zrozumienie rynku i odpowiednie działanie. Skłania to do wniosku, że działania ukierunkowanie na wybrane rynki lub segmenty a w końcu grupy docelowe (gdzie wymagana jest elastyczność i krótki czas realizacji) zwiększają szanse na osiągnięcie sukcesu.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.