Impact: Spozycjonujmy miasta

Zbliżający się termin wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zbudza, co zrozumiałe, zainteresowanie wielu grup społecznych. Problem wzmożonej rywalizacji i nowo zdefiniowanego mikro- i makrootoczenia nie dotyczy jednakże tylko przedsiębiorczości w tradycyjnym ujęciu. Swobodny przepływ kapitału, zasobów ludzkich i technologii spowoduje również trwałe zmiany układu sił na gospodarczej mapie Polski.

Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.