Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu: Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax

Od blisko 100 lat marka pełni w światowym biznesie rolę nie tylko tradycyjnego wyróżnienie (znakowania) produktu, ale przede wszystkim stanowi coraz bardziej istotny element komunikacji z klientem. Barwna i ciekawa historia rozwoju marek jednoznacznie wskazuje na ich rosnące znaczenie.

P. Lutek, R. Maik. M. Kowalski, Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 154, s. 71–80.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.