Impact: Wartość firmy cz. 1

Podstawowym celem prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo jest jego rozwój i wzrost. Zarówno jedno, jak i drugie pojęcie jest zwykle definiowane enigmatycznie. Rozwój przedsiębiorstwa oznacza najczęściej skoordynowane zmiany systemów zarządzania podmiotu, dostosowujące firmę do ciągle zmieniającego się otoczenia.

P. Lutek, Wartość firmy cz. 1, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, grudzień 2002, s. 50–52.

P. Lutek, Wartość firmy cz. 2, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, styczeń–luty 2003, s. 48–49.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.