Impact: Wartość firmy cz. 2

Wartość jest podstawową kategorią we współczesnym zarządzaniu; jest podmiotem w komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem i jego otoczeniem, jest kryterium decyzji kierowniczych i formułowania strategii, wyjaśnia istotę kryzysów i konfliktów w organizacji, stanowi punkt orientacyjny w procesie zmiany organizacyjnej, jest podstawą budowania przywództwa i kompetencji kierowniczych.

P. Lutek, Wartość firmy cz. 2, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, styczeń–luty 2003, s. 48–49.

P. Lutek, Wartość firmy cz. 1, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, grudzień 2002, s. 50–52.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.